Hvordan virker en varmepumpe?

Energi – fra ude til inde

Varmepumpe må siges at være det nye sort, i tidens energikrise og økonomi. Mange er i gang med at skifte deres gamle eller nuværende varmeapparater ud med varmepumper. Men hvordan fungerer varmepumper egentlig? Det vil vi forsøge kort at gennemgå her.

Luft-til-luft varmepumpe

Der findes typisk to typer af varmepumper; luft-til-luft og luft-til-vand. Luft-til-luft varmepumpen, fungerer med to enheder, én udendørs, og én eller flere indendørs. Den udendørs enhed, trækker energi ud af luften i stort set alt slags vejr (ned til omtrent -20 grader), og omdanner energien til varme, som herefter pumpes ud til de indendørs enheder. Luft-til-luft varmepumpen arbejder ikke selvstændigt. Altså er den mest fordelagtigt at bruge i sommerhuset, eller eventuelt som et supplement til den eksisterende varmekilde, i større ejendomme. Dog arbejder luft-til-luft pumpen også som aircondition i de varme perioder, hvilket for nogen, kan opveje for ulemperne som strømforbrug og støj.

Luft-til-vand varmepumpe

Luft-til-vand varmepumpen arbejder selvstændigt, og kan dermed bruges både til at opvarme boligen og brugsvandet. Derfor fungerer denne varmepumpe bedst, om erstatning af f.eks. gas- eller oliefyr. Ligesom luft-til-luft varmepumpe, så trækker luft-til-vand varmepumpen energi ud af luften udendørs, og med en varmeveksler, omdannes der til varme, både radiator og varmtvandsbeholderen. Ulempen ved luft-til-vand varmepumpe-anlægget, er især udgiften, da det kan være en investering på et sted mellem 70 og 100.000 kr at få installeret. Derudover larmer varmepumpen også relativt meget, og da den skal installeres ved en ydervæg, kan nogen opleve støjgener.

Anbefalinger før du køber

Vurdér hvilken type varmepumpe, som vil fungerer bedst i boligen. Er huset isoleret efter moderne standarder, og skal varmepumpen erstatte et ældre oliefyr? Så vil luft-til-vand være en god løsning, som kan spare mange penge, allerede inden for et par år. Er der derimod tale om et sommerhus, som både har behov for opvarmning i det mørke halvår, og nedkøling i de efterhånden varmere og varmere somre? Så er luft-til-luft mere fordelagtig at kigge på.

Kig altid efter en autoriseret og erfaren installatør, og kontakt os for at modtage 3 gode tilbud på alle typer varmepumper.

Indhent et tilbud