Entreprise - Få 3 tilbud

Tilbud på entreprise
starter lige her

Hvad er entreprise?

Står du overfor et større byggeprojekt som fx nybyggeri eller en renovering, så kan det være en stor fordel at gøre brug af entreprise. Helt overordnet er entreprise en aftale over, hvem der har ansvaret for de forskellige arbejdsområde. Her er der tale om ansvarsområder som byggeledelse, koordinering, planlægning, jura, økonomi, projektering mm.

Der findes forskellige entrepriseformer. Entrepriseformerne kan opdeles i 3 kategorier – fagentreprise, hovedentreprise og totalentreprise. Når du skal vælge entrepriseform, vil det bl.a. afhænge af hvor stort og omfattende byggeprojektet er samt dine egne erfaringer indenfor ledelse af byggeprojekter.

gulvafslibning pris

Fagentreprise

Ved denne entrepriseform har du selv ansvaret for hele byggeprojektet. Det er derfor vigtigt, at du er realistisk omkring dine kvalifikationer og viden indenfor byggerier og byggeledelse. Du skal blandt andet have viden indenfor koordinering, byggetekniker, projektering, og så vil du selv have det økonomiske og juridiske ansvar. Fordelen ved fagentreprise er, at du har meget kontrol over byggeprojektet. Har du ikke erfaring med  byggeprojekter, kan projektet blive dyrere end forventet, og tidsplanen vil ikke blive overholdt. 

Hovedentreprise

Ønsker du at anvende entrepriseformen hovedentreprise, skal du selv stå for godkendelser, som fx godkendelse om byggetilladelse, inden byggeprojektet rigtigt kan gå i gang. Derefter vil hovedentreprenøren overtage ansvaret for dit byggeprojekt. Du har kun én kontaktperson, som vil være hovedentreprenøren. Hovedentreprenøren vil kommunikere med underleverandører, samt have ansvaret for overholdelse af deadlines, det aftalte budget, kvaliteten af det udførte arbejde mv. Skal du have renoveret dit badeværelse, kan du med fordel anvende VVS entreprise.

Totalentreprise

Ved totalentreprise overlades alt ansvar til totalentreprenøren. Alt du skal gøre er, at underskrive kontrakten, og så vil kommunikationen foregå gennem én kontaktperson. Kontaktpersonen vil videreformidle dine ønsker og behov til underentreprenørerne. Er der tale om et større byggeri som fx store renoveringer eller nybyggeri, vil der blive sammensat et team bestående af specialister med de rette kompetencer heriblandt murere, malere, elektrikere mm. På den måde kan du være helt tryg, da alle arbejdsopgaver vil blive udført i henhold til lovgivningen.

Indhent tilbud

Uforpligtende tilbud - til undersider

  • Opgavebeskrivelse

  • Maks. filstørrelse: 20 MB.
    Hér kan du tilføje filer, hvis det er relevant for opgaven (valgfri)
  • Dine oplysninger

Indhent et tilbud