Opgravning af olietank

For at undgå jordforurening, er det vigtigt at undersøge olietankens udløbsdato. Er der tegn på olieudslip, så er det vigtigt, at du kontakter et firma som tilbyder opgravning af olietank.

Jordforurening og olieudslip

En olietank består af et anlæg, som indeholder olie. Nogen ejendomme har olietanken gravet ned i jorden, og her er det vigtigt at være særlig opmærksom på olietankens udløbsdato. Overholdes udløbsdatoen ikke, kan der opstå olieudslip som medfører forurening af din jord, og dette kan medføre sundhedsskadelige konsekvenser. Inden du køber en ejendom, vil det være en god ide at få undersøgt om grunden indeholder en nedgravet olietank.
 
Har du problemer med olieudslip og forurenet jord, så skal du hurtigst muligt kontakte en virksomhed, som er specialiseret i opgravning af olietank. Forurenet jord kan udløse flere sundhedsskadelige dampe. Trænger dampene ind i hjemmet, kan det resultere i hjertekarsygdomme eller lungesygdom. Så er din olietank for gammel, så skal den sløjfes. Dette kan du gøre ved at henvende dig til en virksomhed, som er specialiseret i opgravning af olietank. De har det korrekte udstyr og maskiner, og så udføres arbejdet ordentligt og forsvarligt.

Opgravning af olietank

Du er selv ansvarlig for at tjekke olietankens udløbsdato. En olietank kan holde sig mellem 30-50 år. Er den for gammel, skal du kontakte en som er specialiseret indenfor opgravning af olietank. De sørger blandt andet for at tømme og skylle tanken for restolie, grave tanken op og få den bortskaffet. Er du i tvivl om hvorvidt din jord er blevet forurenet, så kan du få taget en forureningsundersøgelse i form af jordprøver og en kemisk analyse. 

Fokus på miljøet

Der er et stigende fokus på miljøet, og vi er generelt blevet mere klimabevidste gennem årene. Der købes langt mere bæredygtigt, plastik bliver erstattet med miljøvenlige alternativer, vi sorterer affald i langt højere grad end tidligere osv. Dog foregår der stadig en del miljøforurening blandt andet olieudslip som medfører jordforurening. Olieudslip fra en nedgravet olietank er utrolig skadeligt for miljøet, da det forårsager forureningsproblemer. Ved at få gravet din gamle olietank op, vil du ligeledes skåne miljøet for forurening. 

Indhent tilbud

Uforpligtende tilbud - til undersider

  • Opgavebeskrivelse

  • Maks. filstørrelse: 20 MB.
    Hér kan du tilføje filer, hvis det er relevant for opgaven (valgfri)
  • Dine oplysninger

Hurtige genveje til
det område du søger

Tømrer

Murer

Elektriker

Kloak

VVS

Gulvservice

100% gratis service

Gratis-byggetillbud er en gratis og 100% uforpligtende service.

Du er dermed ikke tvunget til at vælge nogle af de tilbud, du indhenter, hvis du ikke finder dem interessante, smider du dem bare ud.

Indhent et tilbud